2015-04-30

Info nr 1 2015


Sillsexa och 60års jubileum

Vi firar föreningens 60 år med att Lars-Olof berättar om de gångna 60 åren.
Vi visar även ett antal bilder från olika verksamheter.

Fredagen den 28:e augusti kl 19 samlas vi traditionsenligt i bygdegården för årets sillsexa.
Kommitté: Kerstin Gustafsson, Nygården (sammankallande), Magnhild Romfelt, Ann Wilsson, Birgitta Schubert.


Quizkväll

Under hösten kommer vi att anordna en frågesports-kväll med enklare middag. Öppet för alla som är tävlingssugna. Mer information kommer senare.
Kommitté: Maria Björk (sammankallande) 0709-229641, Erik Gustafsson, Marianne Svahn.


Mekelsmäss

Föreningen kommer inte att deltaga i årets Mekelsmäss aktiviteter.


Julauktion

Detta år är det Brunnhems kyrkliga syförening som håller auktion i bygdegården.

Gräsklippningslista:

v. 19-20 Lars-Erik Hellner,
v. 21-22 vakant
v. 23-24 Erik Gustafsson
v. 25-26 Filip Hallqvist
v. 27-28 Klas Wilsson
v. 29-30 Henrik Björk
v. 31-32 Jan Bjerenius
v. 33-34 Lars-Olof Josefsson
v. 34-35 Håkan Gegerfeldt
v. 36-37 Ola Sääf