2015-04-30

Info nr 1 2015

Julauktion

Detta år är det Brunnhems kyrkliga syförening som håller auktion i bygdegården.

Gräsklippningslista:

v. 19-20 Lars-Erik Hellner,
v. 21-22 vakant
v. 23-24 Erik Gustafsson
v. 25-26 Filip Hallqvist
v. 27-28 Klas Wilsson
v. 29-30 Henrik Björk
v. 31-32 Jan Bjerenius
v. 33-34 Lars-Olof Josefsson
v. 34-35 Håkan Gegerfeldt
v. 36-37 Ola Sääf